Fokbeleid


Om zoveel mogelijk bij te dragen aan de gezondheid, het karakter en uiterlijk van de Barbet worden de voorwaarden zoals opgesteld door de overheid en de Barbetvereniging voor het fokken van Barbets strikt nageleefd. Daarom wordt er alleen gefokt met gezonde ouderdieren die voldoen aan de hoogste score met betrekking tot gezondheid, uiterlijk én karakter. Er is echter geen garantie af te geven dat een hond gezond is en blijft.

Sia is volledig gezond, heeft score HD-A en geen afwijkingen aan de ogen. Uit genetisch onderzoek is gebleken dat Sia geen drager is van bekende genetische afwijkingen. De uitslagen zijn natuurlijk op te vragen.

Uiteraard is daarnaast een zo laag mogelijk inteeltpercentage belangrijk. Ook dat wordt goed in de gaten gehouden.